Aysegul Celebi

EEN MAALTIJD! IEDEREEN VERDIENT HET!

Ik vind dat iedereen een maaltijd verdient, want veel mensen hebben genoeg aan eten, maar veel mensen niet. Door het coronavirus hebben veel mensen geen werk en kunnen ze niet alles betalen. MAAR ALS WE SAMENWERKEN DAN KRIJGT IEDEREEN EEN MAALTIJD! U kunt nu geld doneren aan de voedselbank.

Bijna 1 miljoen mensen in Nederland leven onder de armoedegrens. De vrijwilligers bij de voedselbanken delen elke week eten uit aan mensen die dat tijdelijk hard nodig hebben. Bedrijven, instellingen, overheden en particulieren helpen met geld, voedsel en diensten. Help jij ook mee?