Our 2021 Fundraiser

22-03-2021 | 15:47

 

Wat Nexio Projects uniek maakt, is ons gedeelde DNA.

Onze waarden

Bold: (adj.) een bereidheid tonen om risico's te nemen; zelfverzekerd en moedig.

Transparant: (adj.) duidelijk en gemakkelijk te begrijpen of te herkennen; open en eerlijk, zonder geheimen.

Impact-gedreven: (adj.) met het doel een specifiek voordeel voor de samenleving of het milieu te produceren.

Wij zijn...

Gedurfd
We zijn niet bang om risico's te nemen en uit onze comfortzone te stappen. We inspireren onze partners en onszelf door 'intrapreneurial' en innovatieve facilitators te zijn.

Transparant
Elke stem telt. We werken als een team en koesteren de banden tussen mensen door een open, eerlijke en vertrouwde werkomgeving te handhaven.

Impact-gedreven
Ons werk creëert een blijvende impact voor onze partners en we geven ons team de ruimte door hen de vrijheid te geven om initiatief te nemen en zich persoonlijk en professioneel te ontwikkelen.

Met deze actie leven we onze waarden na en komen we in beweging voor een fantastisch doel! 

 

English translation

What makes Nexio Projects unique is our shared DNA.

Our values

Bold: (adj.) showing a willingness to take risks; confident and courageous. 

Transparent: (adj.) clear and easy to understand or recognize; open and honest, without secrets. 

Impact-driven: (adj.) with the purpose of producing a specific benefit to society or the environment. 

We are…

Bold
Not afraid to take risks and step out of our comfort zone, we inspire our partners and ourselves by being 'intrapreneurial' and innovative facilitators.

Transparent
Every voice counts. We work as a team and nurture the links between people by maintaining an open, honest, and trusted work environment.

Impact-driven
Our work creates a lasting impact for our partners and we empower our team by giving them the freedom to take initiative and develop themselves personally and professionally.

With this fundraiser, we live our values and take action for a wonderful cause!