Nexio Projects

Rondje Nederland | 1478 km voor 1478 voedselpakketten

Nous avons parcouru 1 478 km pour sensibiliser à l'insécurité alimentaire.

 

L'année dernière, 160 500 personnes ont demandé de l'aide à la banque alimentaire néerlandaise, soit plus de 6% de plus que l'année précédente. Cela peut être largement attribué à la crise actuelle. L'insécurité alimentaire est en augmentation, en particulier parmi les entrepreneurs et les jeunes qui ont perdu leur emploi.

 ----------

English translation: 

In 2020, 160,500 people sought help from the food bank, over 6% more than the previous year. This can largely be attributed to the corona crisis. Food insecurity is on the rise, especially among entrepreneurs and young people who have lost their jobs.

Nexio Projects is therefore taking action with a 'round of Netherlands': 1478 km for 1478 food parcels!

From the 1st of April, the team will cover the outline of the Netherlands in order to raise €7,390. Every €5 is 1 food parcel.

About Nexio Projects

We are a sustainability consulting firm in Rotterdam. Since 2017 we have been helping companies on their way to higher performance, by guiding them towards strategic and technical sustainability. Our young team consists of 15 driven individuals who are eager to make a positive contribution. We do this by contributing to sustainability at work. With an annual fundraiser, we want to increase our impact. This year, we are taking action for the food bank! Would you like to help? For only €5 the food bank can provide someone with a food package.

----------

In 2020 zochten 160.500 mensen hulp van de voedselbank, ruim 6% meer dan het jaar ervoor. Dit is voor een groot gedeelte natuurlijk toe te wijzen aan de corona crisis. Voedselonzekerheid neemt toe en dan met neme onder kleine ondernemers en jongeren die hun bijbaan zijn verloren. 

Nexio Projects komt daarom in actie met een rondje Nederland: 1478 km voor 1478 voedselpakketten! 

Vanaf 1 april gaan we als team de kilometers lopen met als doel €7.390 op te halen. Elke €5 is 1 voedselpakket. 

 

Over Nexio Projects

Wij zijn een sustainability consulting kantoor in Rotterdam. Sinds 2017 helpen wij bedrijven op weg naar hogere prestaties, door hen te sturen naar strategische en technische duurzaamheid. Ons jonge team bestaat uit 15 gedreven individuen die graag een positieve bedrage willen leveren. Dit doen we door op werk met onze klanten mee te denken over duurzaamheid. Met een jaarlijkse actie willen we onze impact vergroten, dit jaar komen we in actie voor de voedselbank! Help je mee? Voor slechts €5 kan de voedselbank iemand voorzien van een voedselpakket. 

 

08/12/2021
10:20

Riki

Bekijk alle
  Bekijk alle
22/03/2021 | 15:47

Our 2021 Fundraiser

  Wat Nexio Projects uniek maakt, is ons gedeelde DNA. Onze waarden Bold: (adj.) een bereidheid tonen om risico's te nemen; zelfverzekerd en moedig. Transparant: (adj.) duidelijk en gemakkelijk te begrijpen of te herkennen; open en eerlijk, zonder geheimen. Impact-gedreven: (adj.) met het doel een specifiek voordeel voor de samenleving of het milieu te produceren. Wij zijn... GedurfdWe zijn niet bang om risico's te nemen en uit onze comfortzone te stappen. We inspireren onze partners en onszelf door 'intrapreneurial' en innovatieve facilitators te zijn. TransparantElke stem telt. We werken als een team en koesteren de banden tussen mensen door een open, eerlijke en vertrouwde werkomgeving te handhaven. Impact-gedrevenOns werk creëert een blijvende impact voor onze partners en we geven ons team de ruimte door hen de vrijheid te geven om initiatief te nemen en zich persoonlijk en professioneel te ontwikkelen. Met deze actie leven we onze waarden na en komen we in beweging voor een fantastisch doel!    English translation What makes Nexio Projects unique is our shared DNA. Our values Bold: (adj.) showing a willingness to take risks; confident and courageous.  Transparent: (adj.) clear and easy to understand or recognize; open and honest, without secrets.  Impact-driven: (adj.) with the purpose of producing a specific benefit to society or the environment.  We are…BoldNot afraid to take risks and step out of our comfort zone, we inspire our partners and ourselves by being 'intrapreneurial' and innovative facilitators.TransparentEvery voice counts. We work as a team and nurture the links between people by maintaining an open, honest, and trusted work environment.Impact-drivenOur work creates a lasting impact for our partners and we empower our team by giving them the freedom to take initiative and develop themselves personally and professionally. With this fundraiser, we live our values and take action for a wonderful cause!   

Bijna 1 miljoen mensen in Nederland leven onder de armoedegrens. De vrijwilligers bij de voedselbanken delen elke week eten uit aan mensen die dat tijdelijk hard nodig hebben. Bedrijven, instellingen, overheden en particulieren helpen met geld, voedsel en diensten. Help jij ook mee?